HQ-etiketter og folie til merking av maskiner, utstyr og produkter


Vi fremstiller etiketter av folie som er utviklet for å kunne motstå slitasje, olje, saltvann, kjemikalier og ekstreme temperaturer. Passer godt til sikkerhetsmerking, instruksjoner og produktmerking. Vi kan trykke ulik informasjon på etikettene. Av estetiske grunner eller på grunn av ekstreme forhold, kan etiketter også overlamineres med blanke eller matte transparente beskyttelsesfolier.